1. MAGÁNSZEMÉLY ALÁÍRÁSÁNAK / KÉZJEGYÉNEK HITELESÍTÉSE („ALÁÍRÁS HITELESÍTÉS”)

Névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja a konzul, ha a kérelmező az okiratot a konzul előtt saját kezűleg írja alá vagy az okiraton lévő aláírást a konzul előtt a sajátjának ismeri el. Az aláíró személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt mindkét esetben az ügyfél által bemutatott érvényes, fényképpel ellátott személyazonosító okmány (magyar vagy külföldi útlevél, magyar vagy külföldi jogosítvány, magyar személyigazolvány, photocard) ellenőrzésével kell meggyőződni. Érvénytelen okmány esetén az aláírás hitelesítése nem végezhető el!

Az okiratok későbbi zökkenőmentes felhasználhatósága érdekében felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az aláírás hitelesítése előtt győződjenek meg róla, hogy az aláírandó szövegben szereplő adatok (pl. névviselés formája, nevek magyar vagy angol írásmóddal stb.) a kívánt formában szerepelnek. A konzuli hitelesítést kizárólag a konzul rendelkezésére bocsátott érvényes okmány adatai alapján lehet elvégezni.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a konzul NEM felel az ügyfél által hitelesíteni kért okiratok esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért, kizárólag a konzuli záradékért (az előtte elvégzett aláírás hitelességéért). Javasoljuk, hogy magyar hatóságoknál (pl. bank, biztosító, bíróság stb.) felhasználásra kerülő iraton lévő aláírásaik konzul általi hitelesítése előtt az irat formai és tartalmi követelményeit egyeztessék a felhasználás helyével.

A konzuli részleg nem foglalkozik megbízások és meghatalmazások megszövegezésével.

A díjak kiszabására személyenként és aláírásonként kerül sor. Amennyiben olyan több oldalból álló okiraton (pl. szerződés) kell az ügyfél aláírását hitelesíteni, amely esetében előírás, hogy az ügyfél aláírása minden oldalon szerepeljen, akkor az okirat végén elhelyezett aláírás(ok) mérvadóak a díjszámításkor.

 

2. CÉGJEGYZÉS HITELESÍTÉSE

Amennyiben az aláírás jogi személy vagy más szervezet nevében történik, az aláíró ügyfélnek a személyazonossága mellett a cégképviseleti jogosultságát is igazolnia kell olyan 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a céget a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat). Ha a szervezet létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, akkor azt kell igazolni, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént és az ügyfél jogosult a szervezet nevében történő aláírásra.