DÍJSZABÁS

Érvényes: 2022. 01. 01-től. (Az árak minden évben január 1-jén változhatnak az esetleges árfolyamingadozások következtében.)

A díjak bankkártyával fizethetők, vagy az Embassy of Hungary részére kiállított postai money orderrel.

A kérelmeket kizárólag a konzuli szolgáltatások kifizetése után indítjuk.

A konzuli költséget - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet a magyar hatóságok elutasítják, annak részben adnak helyt, az annak alapjául szolgáló eljárás megszűnik, azt megszüntetik, vagy a kérelmező a kérelmet utóbb visszavonja. Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, a konzuli költséget - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - ismét meg kell fizetni.

Kihelyezett konzuli napokon átvett kérelmek esetében ügytípusonként kiszállási költség átalányt számolunk fel, összegét lásd az aktuális díjtáblában.

Az állampolgársági vizsgálat, az egyszerűsített honosítás, külföldi letelepedés bejelentése, valamint az ezeket kiegészítő vagy önállóan beadott hazai anyakönyvezési kérelmek (születés, házasság, válás, haláleset) ingyenesek. A hazai anyakönyvezések céljából készített konzuli hitelesítések (hiteles másolat, fordítás hitelesítése) díjmentesek, kivéve a hiteles fordítás készítése egyszerűsített honosítási kérelmek esetén. A hazai anyakönyvezések, illetve a hazai anyakönyvezések céljából készített díjmentes hitelesítések esetén is kiszállási költség átalány kerül felszámításra kihelyezett konzuli napokon.