HITELES FORDÍTÁS KÉSZÍTÉSE ÉS FORDÍTÁS HELYESSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

A konzuli részleg a munkaterhekre és a magas ügyszámokra tekintettel hiteles fordítások készítését nem vállalja. Ez alól kivételt képeznek a Magyarországon kiállított, magyar nyelvű hatósági erkölcsi bizonyítványokhoz igényelhető konzuli hiteles magyar-angol fordítások (Lásd Árak!), illetve néhány speciális esetben külföldi (angol nyelvű) anyakönyvi kivonatokról készített konzuli hiteles fordítások.

Magyarországi jogügyletekhez, terjedelmes dokumentumokhoz, kiterjedt és speciális szaknyelvi ismereteket feltételező okiratokhoz készítendő hiteles fordítások esetén kérjük, vegye igénybe az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda) szolgáltatásait.

http://www.offi.hu/

Külföldi anyakönyvek, válási iratok és névváltoztatási okiratok angol-magyar fordításához (összefoglalóan anyakönyvezési és állampolgársági kérelmekhez) javasoljuk, hogy elsősorban az ausztráliai NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) fordítókat keressék fel, esetleg az OFFI-t. Az állampolgárság igazolási és önálló anyakönyvezési kérelmekhez benyújtott NAATI és/vagy tiszteletbeli konzuli fordításokhoz minden esetben konzuli felülhitelesítésre (fordítás helyességének tanúsítása) van szükség. Utóbbi díjmentes, de kihelyezett fogadónapokon kiszállási költségátalányt számítunk fel. (Lásd Árak!) Egyszerűsített honosítási kérelmek során benyújtott NAATI fordításokhoz nincs szükség konzuli felülhitelesítésre.

https://www.naati.com.au/Online/PDSearch/StartNewSearch

 

Nem angol nyelvű anyakönyvek hiteles magyar fordításához - egyszerűsített honosítási ügyekben – javasoljuk az:

  • OFFI-t
  • a NAATI fordítókat
  • esetleg az illetékes, az adott nyelvi közegben található magyar külképviseleteket.

 

Nem angol nyelvű anyakönyvek hiteles fordításához – anyakönyvezési és állampolgárság igazolási ügyekben – javasoljuk az:

  • OFFI-t
  • esetleg az illetékes, az adott nyelvi közegben található magyar külképviseletet.