KÜLFÖLDI LETELEPEDÉS BEJELENTÉSE

A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére sor kerülhet személyesen vagy eletronikusan.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet magyar vagy ausztrál közjegyző, tiszteletbeli konzul, vagy két tanú hitelesít. (Ausztrál közjegyző előtt tett aláírás esetére lásd Aláírás hitelesítés ausztrál közjegyző előtt!)

A kérelem személyes benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kitöltve
  • külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kiskorú esetén típusú nyilatkozat kitöltve
  • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonatok
  • amennyiben a kérelmező családi állapota (házas, elvált, özvegy) még nincsen Magyarországon anyakönyvezve, akkor a külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozattal együtt a hazai anyakönyvezési eljárás(oka)t is el kell indítani (Lásd Anyakönyvezések!)
  • érvényes személyazonosító igazolvány(ok): személyazonosító igazolvány, magyar vagy külföldi jogosítvány, magyar vagy külföldi útlevél
  • lakcímkártya.

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül.

 

A külföldi letelepedés bejelentése elektronikusan:

A külföldi letelepedést elektronikusan, Webes ügysegéd útján is be lehet jelenteni az illetékes magyar hatóság felé. Ennek feltétele, hogy a bejelentő rendelkezzen Ügyfélkapuval. Amennyiben a bejelentésre elektronikusan kerül sor, a lakcímkártyát ez esetben is le kell adni. A Webes ügysegéd felületen jelölnie kell az ügyfélnek, hogy melyik járási irodába vagy külképviseletre postázza az okmányokat. Lehetőség van arra is, hogy személyesen adják le az okmányokat, amelyet mind a bejelentő, mind törvényes képviselője, illetve meghatalmazottja megtehet.