MÁSOLAT HITELESÍTÉSE

Másolat hitelesítésekor a konzuli tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat a felmutatott okirattal megegyezik. Az alapirat (másolandó irat) valódiságát a konzul nem vizsgálja és nem is igazolja.

Másolat hitelesítésének esetei:

  • másolat a teljes eredeti okiratról vagy az eredeti okirat egy részéről
  • másolat az eredeti okirat kiadmányáról / hiteles másolatáról.

A személyazonosság ellenőrzésére másolat hitelesítésekor is sor kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy hiteles másolat készítésénél a díjat okiratonként kell megfizetni. A díjat az első és minden további megkezdett hatodik oldal után fel kell számítani.