TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGÁNÚTLEVÉL IGÉNYLÉSÉHEZ

Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzulátusra az útleveleket csak meghatározott időnként kézbesítik, így a kézbesítés ideje akár 5-6 hetet is igénybe vehet az útlevél elkészülte után. Kérjük, hogy az útlevél megérkezéséig ne tervezzenek utazást, ne vásároljanak menetjegyet (repülőjegy, buszjegy, stb.), mert a késedelmes kézbesítésből származó esetleges károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

Ki és hol igényelhet magyar útlevelet?

Magánútlevélre jogosult minden magyar állampolgár. Magyar útlevelet az a magyar állampolgár igényelhet, aki állampolgárságát igazoló érvényes okirattal (útlevél, személyi igazolvány, állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat) vagy kevesebb, mint egy éve lejárt magyar útlevéllel rendelkezik. Amennyiben a kérelmező a fentiekben felsorolt okiratok egyikével sem rendelkezik, és nem szerepel a magyar állampolgárok személyi adat és lakcímnyilvántartásában aktív adatként, úgy az útlevél igény teljesítése előtt szükséges megvizsgálni a magyar állampolgárság fennállását.

 

Előzetes időpontfoglalást követően kérelmét benyújthatja canberrai, sydney-i, illetve melbourne-i konzuli irodáinkban.

Az útlevéligényléshez előzetesen az „Adatlap konzuli ügyintézéshez” (lásd lentebb) formanyomtatványt kell kitölteni, továbbá kérjük,  hogy 1 db jó minőségű (fehér, homogén háttér) igazolvány képet hozzanak.

Az útlevél kérelem alapfeltétele a kérelmezőnek a külképviseleten történő személyes megjelenése, valamint a kérelmező érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása. A postán küldött kérelmet intézkedés nélkül visszaküldjük. Külképviseleten soron kívüli eljárás nem kezdeményezhető.

Felhívjuk a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben az ügyfél nem rendelkezik aktív találattal a személyi és lakcímnyilvántartásban, abban az esetben az útlevélkérelemmel egyidőben kezdeményeznie kell a nyilvántartásba való felvételét.

 

Hol tudok időpontot foglalni?

Időpontot foglal kizárólag online van lehetőség, az „Időpontfoglalás” menüpontra kattintva.

 

Mit vigyek magammal?

Kérjük, legyen Önnél érvényes fényképes személyazonosításra alkalmas igazolvány (magyar útelvél/személy igazolvány/jogosítvány) vagy ha ezek nem állnak rendelkezésre: külföldi útlevél/jogosítvány. Amennyiben előző magyar útlevele már lejárt, kérjük, azt is hozza magával.

Felhívjuk a kérelmező szíves figyelmét, hogy amennyiben rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, továbbá lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártya) ezeket a személyes megjelenéskor szíveskedjen magával hozni, illetve 1 db jó minőségű (fehér, homogén háttér) igazolvány képet hozzanak.

 

Külföldön házasságot kötöttem, hogyan kaphatok az új nevemre útlevelet?

Magyar állampolgár külföldön történt házasságkötését köteles a hazai anyakönyvbe bejegyeztetni. Kizárólag csak a sikeres anyakönyvezés után tudja benyújtani az útlevélkérelmet.

 

Milyen eltérések vonatkoznak a kiskorúak útlevélkérelmére?

Kiskorú illetve gondnokság alatt álló személy kérelmét a szülő (törvényes képviselő) nyújthatja be.

Kiskorú kérelme esetén a kérelem benyújtásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie és a gyermek magyar születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni. Amennyiben a gyermek külföldön született és még nem lett hazailag anyakönyvezve a születése, úgy azt az eljárást is kezdeményezni kell. Erre külön időpontot kell foglalni.

Akkor elegendő az egyik szülő (törvényes képviselő) személyes jelenléte, ha a másik szülő (törvényes képviselő) az útlevél kiállításához történő hozzájárulását korábban közjegyző*, gyámhatóság, konzuli tisztviselő, útlevélhatóság, vagy körzetközponti jegyző előtt már megadta, és az erre vonatkozó iratot bemutatja. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2020. július 1-jétől a hozzájáruló nyilatkozat az annak megtételétől számított 15 napig vehető figyelembe.

Amennyiben a tizenkettedik életévét betöltötte, úgy az arcképmás, az aláírás valamint az ujjlenyomat felvétele érdekében a személyes megjelenés kötelező.

A 12 éves kor alatti gyermek személyes megjelenésétől el lehet tekinteni, mivel tőle ujjlenyomat nem vehető.

* kizárólag azon közjegyzők hitelesítését tudjuk elfogadni, akik aláírás és pecsétmintájával nagykövetségünk rendelkezik.

Útlevél érvényességi ideje:

6 év alatti kiskorú részére: 3 év
6-18 év közötti kiskorú részére: 5 év
18 év feletti részére: 5 vagy 10 év

Mennyibe kerül az útlevél?

A konzuli díjakról a „Díjtábla” menüpontra kattintva tájékozódhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a konzuli díjakat kizárólag bankkártyával vagy pénzutalványon (money order) lehet befizetni. 

 

Letölthető nyomtatványok:

1. Adatlap konzuli ügyintézéshez

14. Szülői nyilatkozat kiskorú útlevélkérelméhez

13. Szülői nyilatkozat kiskorú útlevélkérelméhez (6 éven aluli)

23. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételi kérelme – magánútlevél