1., Születési név változtatása

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Névváltoztatási kérelmeik előkészítésekor és benyújtásakor legyenek figyelemmel arra, hogy az ausztrál és külföldi névváltoztatási előírások nem mindig és nem feltétlenül egyeznek meg a magyar előírásokkal. Kérelmeik megfelelő előkészítésekor fokozott jelentőséggel bír, hogy rendelkeznek-e már ausztrál vagy egyéb külföldi névváltoztatási dokumentummal és az új névre szóló külföldi okmánnyal (külföldi útlevél, jogosítvány, személyazonosító igazolvány). Utóbbiak meglétét vagy hiányát feltétlenül jelezzék, mivel ezek alapján tud a konzulátus helyes instrukciókkal (szolgáltatási díj, fizetés módja, csatolandó dokumentumok) szolgálni.

A magyar eljárás lényegileg külföldi névváltoztatási okirat nélküli, és külföldi névváltoztatási okirattal és okmánnyal támogatott típusra osztható. A szabályozás, ill. a költségek eltérőek. Külföldi névváltoztatási okirat birtokában is kizárólag akkor van mód új magyar okmányok (útlevél, személyigazolvány) igénylésére, ha a külföldi névváltoztatás magyarországi anyakönyvi bejegyzése már megtörtént.

A születési névváltoztatási kérelmeik konzulátusi benyújtása és bárminemű pénzügyi utalás (lásd alább!) előtt feltétlenül egyeztessenek a konzulátussal.

Fizetési eljárás külföldi névváltoztatási okirat és új névre szóló külföldi okmány hiányában:

A születési névváltoztatási eljárással összefüggésben felmerülő költség konzuli díjból, valamint igazgatási szolgáltatási díjból áll. Utóbbi összegének a befizetését 2021. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala által megjelölt számlára kell az ügyfeleknek megfizetnie. Az egy családhoz tartozó nagykorúak közös kérelme esetében az igazgatási szolgáltatási díjat minden nagykorúnak külön-külön meg kell fizetnie.

• Átutalás összege: 10.000.- Forint (nagykorú kérelmezőnként) - az átutalás költsége a kérelmezőt terheli!

• Számlaszám: 10023002-00299592-00000000 A külföldről történő utaláshoz szükséges adatok: Account Holder: Magyar Államkincstár IBAN: HU94 1002 3002 0029 9592 0000 0000 SWIFT code: HUSTHUHB • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

• Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondokolt esetén is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személyét) 

Az átutalás megtörténtének igazolására szolgáló banki visszaigazolás másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor be kell mutatni a konzulátuson. Az ezen felüli  konzuli díjat bankkártyával vagy money orderrel kell kiegyenlíteni a konzulátuson, a kérelem benyújtásakor. 

1.,A) Születési név változtatása magyar névről magyar hangzású névre
A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, illetve a tiszteletbeli konzulnál ügyfélfogadási időben. Az időpont igénylésére vonatkozóan az " Időpontfoglalás" menüpontban találnak információt.

A foglalásnál a "Névváltoztatás" pontot kell kiválasztani. A személyek számánál nincs mód több személy beírására. Amennyiben több személy szeretne külön-külön eljárásokat kezdeményezni, úgy több önálló időpontot kell lefoglalni.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Adatlap (a lap alján letölthető)

Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat

Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” részben megtalálható. 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

1.,B) Születési név megváltoztatása magyar névről idegen hangzású névre
A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, illetve a tiszteletbeli konzulnál ügyfélfogadási időben. Az időpont igénylésére vonatkozóan az "Időpontfoglalás" menüpontban találnak információt, illetve a  főoldalon található linken keresztül foglalhatnak.

A vonatkozó jogszabály alapján idegen hangzású nevet kizárólag az ügyfél rendkívüli méltánylást érdemlő körülményei esetén engedélyeznek. Így például önmagában az, hogy Ausztráliában egy angol hangzású névvel könnyebb élni, nem feltétlenül elegendő. Javasoljuk ezért, hogy minden esetben előzetesen érdeklődjenek Budapest Főváros Kormányhivatal Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályán a névváltozás lehetőségéről és engedélyeztethetőségéről.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Adatlap (lásd lentebb)

Eredeti magyar anyakönyvi kivonatok (ha rendelkezésre állnak)

Érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány

Az eljárás díja a honlapon a „Díjtábla” résznél megtalálható. 
Az eljárás ideje legalább 2-3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

3., Házassági névviselési forma megváltoztatása
3.,A) Házasságkötéssel történő névváltozás

A házasságkötés utáni névviselés a jogszabályban előírt névviselési formák megválasztásával lehetséges. Ez a házasság anyakönyvezésével történik. Olyan névviselési forma, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé, csak akkor választható, ha a kérelmező a születési nevét változtatja meg. 
FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

3.,B) Házasságban viselt név megváltoztatása
FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét!

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. Ehhez a jelen oldal aljáról letölthető 'Kérelem a házassági névviselési forma megváltoztatására' nyomtatványt kell kitölteni. Megjegyezzük, hogy új házassági anyakönyvi kivonat kiállítása nem automatikus. Amennyiben kéri az új házassági nevet tartalmazó új házassági anyakönyvi kivonat kiállítását, ezt a nyomtatvány végén található nyilatkozati részben fel kell tüntetni. A házassági névviselési forma módosítása kérhető a házasság fennállása alatt, válás anyakönyvezésével egyidejűleg (ebben az esetben elegendő az egyik nyomtatványon bejelölni, ha kéri új anyakönyvi kivonat kiállítását), illetve a házasság megszűnése után is. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy az elvált vagy özvegy nő volt férje nevének „né” toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fennállása idején nem viselte, vagy annak viselésétől a bíróság eltiltotta. 

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. Sürgősségi eljárás a konzulátuson nincs.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

Adatlap (a lap alján letölthető)

Eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat

Eredeti házassági anyakönyvi kivonat

Érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány.

lakcímigazoló kártya (A lakcímigazoló kártyát le kell adni a konzulátuson. A lakcímkártya hiányában egy aláírt nyilatkozat leadására van szükség, részletezve, hogy a kártya leadásának mi az akadálya. Az új névre szóló lakcímigazoló kártya kiállítására kifejezett kérelemre kerül sor, amelyhez a szükséges nyomtatványt a lap alján lehet letölteni. Az új lakcímkártyát Magyarországon gyártják le, majd kiküldik a nagykövetségre. Ezt követően - attól függően a nagykövetség postázza az új lakcímkártyát.

Az eljárás díja a honlapon a „Konzuli díjak” résznél megtalálható („Házassági névviselési forma megváltoztatása”). 

Az eljárás ideje legalább 3 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

Letölthető nyomtatványok:

1.Adatlap konzuli ügyintézéshez

18.Névváltoztatási kérelem nagykorú részére
19.Névváltoztatási kérelem kiskorú részére
20.Kérelem a házassági névviselési forma módosítására
21. Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat
23. Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vételi kérelme