Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, továbbá a születés nem olyan reprodukciós eljárás (pl. lombikbébi program) eredménye, amelyben a szülők élettársakként vettek részt, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ez Magyarországon az anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, a gyámhatóságnál, illetve közjegyző előtt, külföldön pedig a hivatásos konzuli tisztviselőnél tehető meg. Lehetőség van arra is, hogy a még meg nem született gyermek esetében tegyen az apuka apai elismerő nyilatkozatot. Ilyen esetben kérjük, hogy külön e-mailben kérje az adatlap megküldését és a részletes információkat.

FIGYELEM! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:

1) az anya fennálló házassága,

2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,

3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás

4) apai elismerő nyilatkozat,

5) az apaság bírósági megállapítása.

 

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, ill. a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.

Konzulátusunk az imént leírt tényállások esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség, előzetes időpont foglalást követően canberrai, sydney-i, melbourne-i konzuli irodáinkban.

Ha az apai elismerő nyilatkozatot a születés hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelemmel egyidejűleg kívánják megtenni, úgy kérjük, hogy mindkét ügytípusra foglaljanak időpontot.

Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

mindkét szülő személyes jelenléte;

szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);

jelen oldal alján letölthető nyilatkozati forma 1 példányban kinyomtatva. (A nyomtatványt kék tollal kitöltve kérjük elhozni, aláírások nélkül!) 

gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata – ha az nem magyar vagy angol nyelvű, akkor hiteles fordítással is ellátva;

eljárási díj befizetése – az eljárási díj összegét a honlapunkon a „Díjtábla” címszó alatt találja meg;

ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;

Ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

Az apai elismerő nyilatkozatok szülőknél maradó példányát a feldolgozás után postán küldjük vissza az ügyfeleknek.

 

Letölthető nyomtatványok

1. Adatlap konzuli ügyintézéshez

11. Apai elismerő nyilatkozat