Aláírás hitelesítése

Az aláírás- hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. Konzulátusaink munkatársainak NEM áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy aláírásnál kék tollat használjon.

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. Az aktuális díjat a honlapunkon, a „Díjtábla” résznél találhatja meg.

Amennyiben az aláírásra cég (illetve más szervezet) nevében/képviselőjeként kerül sor, úgy szükséges bemutatni a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is. 

 

Fordítás hitelesítése

A konzulátus a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről angolra, illetve angol nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Hiteles fordítást továbbá Ausztráliában az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda  illetve NAATI fordító készít, a hiteles fordításokat a konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látja el, konzuli eljárások során kizárólag a felülhitelesítéssel ellátott fordítások használhatóak. Ennek külön díjáról a „Díjtábla” menüpont alatt talál tájékoztatást.

A fordítás hitelesítése céljából a szöveget a fordítással együtt kell benyújtania. Az elkészített fordításokat hitelesíttetheti a konzuli ügyfélfogadás során, vagy postai úton.

A fordítás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Díjtábla” résznél megtalálható.

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

 

Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzulátuson az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Díjtábla” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is küldje meg nekünk!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzulátus készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége  a honlapunkon a „Díjtábla” résznél leírtak szerint fizetendő. Fontos, hogy postai benyújtás esetén az eredeti iratot is mindig küldje meg! 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen, illetve postai úton is lehet kérelmezni. 

A kérelem személyes benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), postai úton benyújtott kérelemnél pedig annak másolatát kell beküldeni.

 

Hitelesítés a tiszteletbeli konzuloknál

A tiszteletbeli konzulok elérhetőségei a “Tiszteletbeli konzulok” menüpont alatt találhatóak. 

Aláírás hitelesítés

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a tiszteletbeli konzul előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a tiszteletbeli konzul előtt sajátjának ismeri el.

Az aláírás hitelesítése során a tiszteletbeli konzul csak az aláírás valódiságát állapítja meg, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A tiszteletbeli konzul munkatársainak NEM áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni. Kérjük, hogy az aláírásnál kék tollat használjon. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tiszteletbeli konzuloknál kizárólag magánszemélyként van lehetőség aláírásra, cég vagy egyéb szervezet nevében nem. Így például ügyvezetőként, a szervezet képviselőjeként történő aláírást a tiszteletbeli konzul nem hitelesíthet. 

Mind az öt tiszteletbeli konzul hitelesítheti a kérelmező magánszemély aláírását az alábbi dokumentumokon:

ha a dokumentum csak angol nyelven íródott, vagy

ha a dokumentum magyar és angol nyelven íródott, azzal, hogy

ugyanazon dokumentumon belül, egymás mellett vagy alatt található a magyar és angol szöveg. 

A hitelesítés feltétele, hogy a személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem lehet elvégezni. Más okmány, illetve az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el. 

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja a honlapunkon a „Díjtábla” menüpontban  leírtak szerint fizetendő. Amennyiben aláírását több iraton szükséges hitelesíteni, a konzuli díjat annyiszor kell felszámítani, ahány hitelesítésre sor kerül. 


Fordítás hitelesítése
A tiszteletbeli konzulok fordítás hitelesítésére nincsenek felhatalmazva. 

Másolat hitelesítése

A tiszteletbeli konzul az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. Ennek költsége a honlapunkon a „Díjtábla” menüpontban leírtak szerint fizetendő. Az eredeti iratot minden esetben be kell mutatnia!

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a tiszteletbeli konzul készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. Ennek költsége a „Díjtábla” menüpontban leírtak szerint fizetendő. 

A hitelesítés kérelmezésekor érvényes útlevelet, személyi igazolványt vagy vezetői engedélyt kell bemutatni.