Névváltoztatás

1. Születési név változtatása

 

A születési név megváltoztatása a vezetéknév és/vagy a keresztnév megváltoztatását jelenti. Lehetséges a magyar névről magyar névre, vagy a magyar névről külföldi hangzású névre változtatás. A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor.

Nagykorú személy önállóan terjeszti elő kérelmét. Kiskorú gyermek névváltoztatásához mindkét szülő hozzájárulása szükséges, kivéve, ha az egyik szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. A 14-18 év közötti gyermeknek hozzá kell járulnia saját nevének megváltoztatásához. A szülő családi nevének megváltoztatása – ha a szülő ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéri – kiterjed a családi nevét viselő kiskorú gyermek családi nevére is. Ha a nevet változtató házastárs nevét a másik házastárs valamilyen formában viseli, rá is kiterjed a névváltoztatás.

 

1/A) Amennyiben a kérelmező magyar állampolgárság nem igazolt, vagy nem rendelkezik Ausztráliában kiállított névváltoztatási okirattal (Change of Name certificate), az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.

 • adatlap, a honlapunkon „Nyomtatványok” résznél megtalálható
 • magyar anyakönyvi kivonatok (ha rendelkezésre állnak)
 • érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímigazoló kártya (ha rendelkezésre áll)
 • az eljárás díja a honlapon a „Díjtábla” résznél megtalálható. A közvetlenül a Budapest Főváros Kormányhivatal részére fizetendő illeték kifizetésével kapcsolatban, kérjük, keresse fel azt a konzuli irodát, ahol a kérelmét benyújtani tervezi.

 

2/B) Amennyiben a kérelmező magyar állampolgársága igazolt ÉS rendelkezik Ausztráliában kiállított névváltoztatási okirattal (Change of Name certificate), kérelmezheti a külföldön történt névváltoztatásának magyarországi elismerését. Ebben az esetben a külföldi névváltoztatás során keletkezett teljes név, karakter szerinti elismerését lehet kezdeményezni. Nem lehetséges például csak a keresztnév vagy vezetéknév módosítása, az ékezetek hozzáadása vagy levétele.  Az Ausztráliában engedélyezett névváltoztatások főszabály szerint a születési név változtatását rögzítik. Az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges.

 • adatlap, a honlapunkon „Nyomtatványok” résznél megtalálható.
 • magyar anyakönyvi kivonatok
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímigazoló kártya (ha rendelkezésre áll)
 • külföldi állampolgárságot vagy hosszútávú tartózkodást igazoló okiratok. (pl. ausztrál útlevél, permanent resident vízum)
 • ausztrál névváltoztatási okirat (Change of Name certificate) eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással
 • az eljárás díja a honlapon a „Díjtábla” résznél megtalálható

 

Az eljárás ideje legalább 3-6 hónap, de ennél lényegesen hosszabb idő is lehet.

 

2. Házassági névviselési forma megváltoztatása

 

2/A) Új házasságkötéssel történő névváltozás

 

A házasságkötés utáni névviselés módosítása a házasság anyakönyvezésével történik, külön névváltoztatási kérelmet nem szükséges benyújtani.

 

2/B) Házasságban viselt név megváltoztatása

 

FIGYELEM! Ha a névváltoztatásra külföldön kötött házasság miatt kerül sor, akkor nem névváltoztatást, hanem a házasság anyakönyvezését kell kérni, amelynek részeként módosítják a házassági nevét.

 

A házasságban élő magyar állampolgárnak a házasság fennállása alatt és után a házassági nevének megváltoztatására a jogszabályban előírt házassági névviselési formák választásának valamelyikével van lehetősége. A válaszható névviselési formák kapcsán, kérjék annak a konzuli irodának a tájékoztatását, ahol a kérelmét benyújtani tervezi.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • adatlap, a honlapunkon „Nyomtatványok” résznél megtalálható
 • magyar születési és házassági anyakönyvi kivonat
 • érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány
 • lakcímigazoló kártya (ha rendelkezésre áll)
 • az eljárás díja a honlapon a „Díjtábla” résznél megtalálható

Az eljárás ideje legalább 3-6 hónap, de ennél hosszabb idő is lehet.