Külföldi letelepedés bejelentése

Amennyiben a magyar állampolgár úgy dönt, hogy külföldön szándékozik letelepedni, úgy azt az illetékes hatóságoknál be kell jelentenie az alábbiak szerint.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 26. § (3) bekezdése értelmében a nyilvántartás hatálya alá tartozó polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél személyesen vagy postai úton személyazonosság igazolásával kell bejelentenie. 

A bejelentéshez tartozó adatlapot megtalálja az oldal alján.

Ez a szabály azokra vonatkozik, akik a személyi és lakcím nyilvántartásban bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek .Külföldi letelepedési szándék nyilvántartásba vételét követően az eljáró hatóság állítja ki az érintett polgár új lakcímigazolványát, melyet a konzuli tisztviselő ad át vagy kézbesít részére. A lakcímigazolvány azt igazolja, hogy az érintettnek nincs magyarországi lakóhelye, azon „külföldi lakcím” szöveg szerepel.

A külföldi letelepedést elektronikusan közvetlenül is be lehet jelenteni az illetékes hazai hatóságnak ennek azonban feltétele, hogy az ügyfél rendelkezzen Ügyfélkapuval.

 

Figyelem!

A kiskorú gyermek külföldi letelepedésre vonatkozó kérelmét szülője (törvényes képviselője) terjesztheti elő. A kérelemhez csatolni kell mindkét szülőnek a kiskorú külföldi letelepedésére vonatkozó engedélyező nyilatkozatát. A mindkét szülő által megadott hozzájárulásra természetesen abban az esetben is szükség van, ha a szülők külön élnek, kivéve ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta. 

Nem szükséges mindkét szülő együttes személyes megjelenése a kérelem benyújtásakor, de a távollevő szülő sajátkezű aláírásával ellátott engedélyező nyilatkozatát csatolni kell a beadványhoz. A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szülő és a kiskorú személyazonosító adatait, valamint a szülő kifejezett hozzájárulását a kiskorú külföldi letelepedéséhez, és a nyilatkozatot két tanú előtt kell aláírni.

Fontos:
A társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége egészen a letelepedési szándék bejelentéséig fennáll. Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tett, Magyarországon a járulékfizetési kötelezettségének továbbra is eleget kell tennie. Az adóhatóságok felé fennálló esetleges tartozásával kapcsolatosan a konzuli hivatal segítséget nyújtani nem tud.

 

Eljárási díj:
Személyes megjelenés esetén: illetékmentes
Postai úton benyújtás esetén: illetékmentes

 

Nyilvántartásba vétel külföldön élő magyar állampolgárként

Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétel szükséges azon magyar állampolgárságot szerzett személyek esetében, akik nem Magyarország területén születtek, valamint sosem éltek Magyarországon, így ott bejelentett lakcímmel sem rendelkeznek.

A nyilvántartásba vételhez szükséges adatlapot megtalálja a lap alján.

 

Eljárási díj:

Személyes megjelenés esetén: illetékmentes
Postai úton benyújtás esetén: illetékmentes

 

Letölthető nyomtatványok

1. Adatlap konzuli ügyintézéshez

21. Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat

23. Külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vételi kérelem

22. Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat kiskorú esetén