Az egyszerűsített honosítással kapcsolatos információk

 

1. Eljárás

A magyar állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésének egyik alapvető törvényi feltétele, hogy a kérelmező kommunikációs szinten értse és beszélje a magyar nyelvet, honosítási kérelmét önállóan, segítség nélkül elő tudja terjeszteni, az ügyintéző által feltett egyszerű kérdésekre önállóan, rövid mondatokban válaszolni tudjon. Amennyiben a nyelvtudás ellenőrzésekor Ön a kellő szintet nem éri el, honosítási kérelmében nem számíthat pozitív döntésre.

Ezt követően töltse ki a „Egyszerűsített honosítás kérelem”, illetve a „Születés hazai anyakönyvezése egyszerűsített honosítási eljárás során” nyomtatványokat, illetve amennyiben házaságát is anyakönyvezni kell, akkor az erre vonatkozó nyomtatványt is (lásd lentebb). A nyomtatvány magában foglalja egy darab kézzel írott önéletrajz megírását, illetve az esetleges névváltoztatásra vonatkozó kérelmet is. Készíttessen 1 db igazolványképet.

A nem magyar nyelvű anyakönyvi okiratokat hiteles magyar fordítással kell ellátni:

  • Magyarország területén az OFFI készíthet hiteles fordításokat (honlapjuk:www.offi.hu)
     

2. Ügyfélfogadás az egyszerűsített honosítási kérelmeknél:

Az egyszerűsített honosítási kérelmek benyújtására kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség a canberrai, sydney-i, melbourne-i konzuli irodáinkban.

Kérjük, hogy a kérelmezők előzetesen kitöltött kérelemnyomtatványokkal, adatlapokkal, illetve előkészített dokumentációval érkezzenek az időpontjukra.

 

3. Eskütétel

A honosítási okirat megérkezése után a megadott elérhetőségeken a kérelmezőket értesítjük az eskü várható időpontjáról. A kérelmek átvétele, illetve az eskük szervezése folyamatos, sürgősségi eskütételre nincs lehetőség. Aki az állampolgársági eskü után huzamosabb ideig más országban tervezi a tartózkodását, vagy az eskütétel után várhatóan megváltozik a lakcíme, az kérjük azt jelezze a kérelem benyújtása során.

 

5. Anyakönyvi kivonatok és lakcímkártyák átvétele:

A konzulátus munkatársai a megérkezett anyakönyvi kivonatokat, illetve lakcímkártyákat folyamatosan postázzák, illetve értesítik az iratok megérkezéséről az ügyfeleket. Akit nem értesítünk, annak az anyakönyvi kivonata, illetve lakcímkártyája még nem érkezett meg.

 

Letölthető nyomtatványok

1. Adatlap konzuli ügyintézéshez

3. Egyszerűsített honosítási kérelem

4. Születés hazai anyakönyvezése egyszerűsített honosítási eljárás során

5. Házasság hazai anyakönyvezése egyszerűsített honosítási eljárás során