MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI BIZONYÍTVÁNY

 

Az állampolgársági bizonyítvány tanúsítja:

  • a magyar állampolgárság fennállását,
  • a magyar állampolgárság elvesztését (megszűnését)
  • vagy azt, hogy a megnevezett személy nem magyar állampolgár.

Bővebb adattartalmú állampolgársági bizonyítvány is kérhető, pl. ha a külföldi hatóság azt kéri igazolni, hogy a kérelmező mikor vagy milyen módon szerezte meg a magyar állampolgárságot, vagy egy adott időpontban, időszakban magyar állampolgár volt-e.

A bizonyítvány felhasználható:

  • külföldi munkavállaláshoz, tanulmányok folytatásához, ha a külföldi szerv ezt kéri,
  • hagyatéki ügy intézéséhez,
  • magyarországi ingatlan vásárlásához,
  • minden olyan magyar vagy külföldi hatóságnál folyó eljárásban, amelyben az állampolgársági státust állampolgársági bizonyítvánnyal kell igazolni.

Az állampolgársági bizonyítvány a kiállításától számított három (3) évig érvényes, amely időn belül igazolja az abban foglaltakat. Az érvényesség lejárta természetesen nem jár az állampolgársági státus megváltozásával.

Állampolgársági bizonyítvány kiadását az ország határain belül és kívül élő nagykorú személy kérheti állampolgárságától függetlenül. A korlátozottan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője járhat el. Más személy állampolgárságának igazolását az kérheti, aki erre vonatkozó jogos érdekét igazolja. Ügyvéd és más meghatalmazott kérelmet nem nyújthat be, de teljesíthet hiánypótlást, és átveheti az okiratot, amennyiben erre meghatalmazása kiterjed.

Az állampolgársági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen, az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelem átvételekor ellenőrzik a kérelmező személyazonosságát, aláírását hitelesítik, majd a kérelmet a mellékletekkel együtt továbbítják.